Pazar, Aralık 10, 2023
Gezi GünlüğüSEYAHAT REHBERİ

Yedi Uyuyanlar Mağarası ve Hikayesi

YEDİ UYUYANLAR MAĞARASI – EFES-SELÇUK

Yedi uyuyanlar mağarası ve hikayesi. Dini inanışları nedeniyle bir mağaraya sığınıp, burada 200 yıl kadar uyuyan 7 gencin hikayesini, bir şekilde duymuşsunuzdur. Yedi Uyurlar efsanesi diye bilinen bu efsane, Anadolu’da yüzyıllardır kulaktan kulağa dolaşan bir hikayedir. Kutsal kitaplarda dahi adı geçen bu hikayenin Anadolu topraklarında yaşandığı iddia edilse de dünya üzerinde, Yedi Uyurlar efsanesinde adı geçen mağaranın kendi sınırları içinde yer aldığını iddia eden 33 kent bulunuyor. Bu kentlerden 4’ü ise ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Selçuk-Efes, Tarsus, Lice ve Afşin kentleridir.  Bu gün bu efsaneye ait en büyük mağaralardan birisi İzmir’in Şelçuk ilçesi sınırları içerisinde yer alan Efes’te yer alıyor.

Yedi Uyuyanlar Mağarası – Selçuk

Ege’ye gidip te Efes’e uğramadan olmaz tabi. Aslında Selçuk Ege bölgesinin efsanevi üçlüsüne de ev sahipliği yapmaktadır.  Selçuk’a 9 km. azaklıktaki        Meryemana Evi, Bülbül Dağı’nın üzerinde bulunmaktadır. Bülbül dağının hemen eteklerinde ise Efes Antik Kenti kuruludur. Onun hemen yanı başında ise Yedi Uyuyanlar..

Instagram’ada BEKLERİZ…

ASHAB-I KEHF

Yedi Uyuyanlar, Kur’an’da Ashab-ı Kehf, Eshâb-ı adıyla anılan hem İslam’da hem de Hıristiyanlık’ta var olan bir hikâyedir. Bu hikayeler, birçok dinde ve toplumda farklı anlatılsa da genel hatlarıyla aynıdır.  Yedi Uyurlar hikayesinin temeli Hristiyanlık’a dayanır ve 7 kişinin hikayesinden yola çıkıldığı için ‘Yedi Uyurlar’ ismini alır.  Hikayenin özü ise İçinde bulunduğu toplumdan kaçan ya da kendi toplumuna sırt çeviren 7 kişiden oluşmuş grubun yüzyıllarca uyuması. Yedi uyurlar hikayesindeki ayrıntı ise bu 7 kişinin peşine takılan köpeğin (İslam’daki adı Kıtmir) cennete gittiğidir.

Hıristiyanlar tarafından kabul edilen sürümdeki Yedi Uyuyanlar Mağarası Selçuk ilçesindeki Efes antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır.

Yedi Uyuyanlar Mağrası – Efes

YEDİ UYUYANLAR EFSANESİ

İslami kaynaklara göre Ashab’ı Kehf yani mağara arkadaşları. Efes’teki Yedi Uyuyanlar Mağarası’na isimlerini veren kahramanlar onlar. Rivayete göre; Hıristiyanlığın tüm dünyaya yayılmaya başladığı dönemde, Roma kralı vezirlerini topluyor ve tanrılığını ilan ediyor. Buna şaşıran altı vezir onların bir tanrılarının olduğunu söyleyerek itiraz ediyorlar. Kral çok sinirleniyor ve bu altı veziri cezalandırmak istiyor.  Bunu duyan vezirler kaçmak için düşüyor yollara.

Roma imparatorunun zulmünden kaçan bu altı vezir yolda bir çobanla karşılaşır. Çobana olanları anlatırlar. Anlatılanları duyan çoban bu altı gencin tarafında yer alır ve oda katılır onlara. Gençleri saklamak isteyen çoban, daha önce bildiği bir mağaraya götürür onları. Yolculukları esnasında çobanın köpeği Kıtmir de gelir ve, “’Benden korkmayın. Ben Tanrının ve sizin dostunuzum, siz uyurken bekçilik yaparım.”’ der. Ardından mağaraya girerler ve Tanrının emriyle uzun bir uykuya dalarlar. O bölgede yaşayan halk olayın farkına varır ve mağaranın kapısını örerler. Yedi genci ölüme terk ederler.

Yedi Uyuyanlar Adak Ağacı

Zamanla mağaranın önünü kapatan kayalar aşınmış, yer değiştirmiş ve mağaranın önü açılmıştır. Üzerinden ise 200 yıl geçmiştir. Uyanan bu yedi kişi 200 yıl geçtiğinden habersiz olarak dışarı çıkar fakat gördükleri karşısında şaşırırlar. Hristiyanlık hakim olmuştur, paralar ve kıyafetler farklıdır. Kendi dünyaları ile alakası olmayan bir dünya ile karşılaşmışlardır. Bunun sonrasında tekrar hepsi uykuya dalmışlardır. Yedi Uyuyanlar mağarasının yanına gitseniz bile sessizliğinizi korursunuz. Kim bilir belki de yüzyıllardır uyudukları için hiç uyandırmak istemezsiniz.

Yedi Uyuyanlar

Halk arasında sürekli anlatılan bu Yedi Uyuyanlar Mağarası Ortaçağ boyunca sürekli ziyaret edilmiştir. İlk mağaraya girdiklerinden bu yana mağaranın düzeni zamansal aşınma dışında içindeki yapıları korumayı başarmıştır. Efes’te Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti’nin alt kısmında bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası bugün ücretsiz olarak ziyaretçilere açıktır. Tahribatın önlenmesi amacıyla etrafı tellerle çevrilmiştir ve ziyaretçiler tellerin arkasından incelemek durumundadır.

Youtube’da BEKLERİZ…

İSLAM İNANCINDA YEDİ UYURLAR

Yedi Uyurlar inancı Hristiyanlıkta gibi İslamiyet’te de yer almaktadır. Kuran’da bi surede geçen Yedi Uyurlar efsanesi Ashab-ı Kehf olarak, ‘Kehf Suresi’nde yer alıyor. 118 ayetten oluşan Kehf Suresi’nde Yedi Uyurlar olayı anlatılmaktadır.

Yedi Uyurlar Mağarası

SELÇUK NEREDEDİR? YEDİ UYUYANLAR MAĞARASI NEREDEDİR?

Selçuk Ege bölgesinde yer almakta olup, İzmir İline bağlı bir ilçedir. İzmir’in güney köşesinde ve ondan 86 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bugün dünya üzerinde, Yedi Uyurlar efsanesinde sözü edilen mağaranın kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kent bulunuyor. Bu kentlerden 4’ü ise ülkemizde yer alıyor. Ülkemizde Yedi Uyuyanlar Mağarası’nın kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden kentlerimiz ise Afşin, Selçuk-Efes, Lice ve Tarsus’tur. Bizim ziyaretimiz Selçuk Efes’te bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası’dır.

Sizlerde İzmir İlimiz’in Selçuk İlçesi Efes yerleşkesinde bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası hakkındaki gözlem, bilgi ve tecrübelerinizi yazımıza yorum yaparak paylaşımda bulunabilirsiniz. 

Comments

comments

Bize Yazın

%d